Gesprek met Dick Swaab
(Ikon, 2001)

Interview met de hersenonderzoeker