Peter Stein, rechtschapen professor
(Ikon, 1999)

De geschiedenis van een Duitse migrant in Nederland.