Kindermishandeling
(Ikon, 2002)

reportage n.a.v. de campagne geïnitieerd door o.m. Andries van Dantzig