De Avonden over Foto-Eddy
(2013)

Interview door Sarina Vitta