Alledaagse kost (2016)
  Alledaagse kost

In de niet aflatende strijd die historicus Chris van der Heijden zijn leven lang voert ter rehabilitatie van foute types, is ditmaal Hans Janmaat aan de beurt. Van der Heijden beweert in De Groene van 24 november 2016 dat de radicale uitspraken van vroeger, zoals die van Janmaat, nu alledaagse kost zijn. Alledaags in de zin van moreel aanvaardbaar, zo lees ik in zijn betoog. Wat praat Van der Heijden daarmee (weer eens) goed? Ik noem twee uitspraken van Janmaat:
“Dat joden als nomaden trekken, wil ik ze niet kwalijk nemen, maar openbare functies mogen ze dan niet bekleden.” (interview Elsevier 1994)
“Onze vrienden asielzoekers nemen af en toe wat kakkerlakken mee […]de ongediertebestrijding weet bijna niet hoe ze kapot te krijgen zijn” (verkiezingsspot eind jaren tachtig)
Onverhuld, klassiek racisme, dat is kennelijk wat Van der Heijden alledaagse kost wil laten zijn. Wanneer komt Van der Heijdens volgende stuk met de boodschap dat het misdadige toch zo slecht nog niet is?
Voor de gehele verkiezingsspot: https://www.youtube.com/watch?v=5GFXBM6O7Gw(Ingezonden brief, over de artikelen en het werk van Chris van der Heijden. Gepubliceerd in De Groene Amsterdammer, november 2016)