Luier recycling
(Ikon, 2003)

Nieuwe ontwikkelingen rond het hergebruik van luiers en intercontinentiemateriaal